کيوسک صدور بليت

کیوسک صدور بلیت :
با امکان اتصال به شبکه شتاب و یا اینترنت امکان خرید یا صدور بلیت اتوبوس بین شهری را به مراجعین میدهد.

نمایش همه 12 نتیجه ها