کاربرد های کیوسک

ساختار کیوسک های الکترونیک قابلیت های متنوعی ایجاد می کند که از طریق آن بتوان مجموعه ای از راه حل ها را برای کاربردهای زیر در یک سیستم واحد پیاده سازی کرد:

1- صدور کارت هدیه
2- صدور کارت پرواز
3- صدور فیش حقوقی
4- صدور فیش غذا
5- ثبت نام دانشگاه
6- حضور و غیاب
7- اتصال به اتوماسیون اداری
8- سفارش غذا و شیرینی
9- شهرسازی و نوسازی
10- لیست انتظار
11- صدور بلیت (سینما، هواپیما، قطار ، اتوبوس و …
و …

نمایش یک نتیجه